Get Up to 40% OFF New-Season Styles

Men

* Limited time only.

CHILLA

CHILLA

profesionalni sistem za hitro ohlajevanje vina in penine

Chilla™ 2.0 nova doba nadzorovanega hlajenja

Hitri ohlajevalnik steklenic vina in penine Chilla odpravlja potrebo po vedno večjih hladilnikih za vino, saj v par minutah steklenico ohladi na primerno temperaturo.

Na voljo v treh različnih barvah

Eleganten in funkcionalen dizajn

Nova izdaja Chilla™ predstavlja pomemben razvoj tako v tehnologiji kot v estetskem in funkcionalnem preoblikovanju.

Nova, elegantnejša in modernejša linija, kot tudi bolj funkcionalen sistem za zapiranje in pokrivanje predelkov za steklenice v žepih za varčevanje z ustvarjenim hlajenjem, je novi hitri hladilnik enostaven kos pohištva za vse vrste obratov, ki želijo ustvarite namensko pozicioniranje.

Tehnologija

Chilla™ predstavlja najboljšo namizno in prenosljivo rešitev za hitro hlajenje vseh vrst vina, šampanjca in žganih pijač v standardnih in magnum formatih steklenic.

Z nežno in enakomerno izmenjavo toplote , ki nastane pri ohlajanju tekočine, se v notranjem rezervoarju doseže želena temperatura tekočine v steklenici.

Chilla omogoča hkratno hlajenje 3 steklenic, skozi žepe ohišja, ki jih nadzirajo hladilni senzorji in individualni časovniki za prednastavitev želenega časa hlajenja.

Uredimo vam lahko tudi financiranje

GRENKE LEASING omogoča malim in srednje velikim podjetjem najem opreme, ki jo potrebujejo, namesto nakupa, ki jim slabi kapitalsko strukturo v bilanci. Ta možnost je namenjena vsem oblikam pravnih oseb, ki za svojo konkurenčnost skrbijo tako, da investirajo v osnovna sredstva, bančne kredite pa uporabljajo kratkoročno za obratna sredstva.
Klasični oz. operativni leasing je oblika financiranja nakupa, kjer leasingodajalec kupi predmet leasinga po izbiri leasingojemalca in mu ga da v uporabo. Pri klasičnem leasingu lahko leasingojemalec postane lastnik predmeta po plačilu 5% – 10% neto financirane vrednosti po koncu leasing obdobja, oziroma se mu daje možnost za odkup med celotnim trajanjem leasinga.
Bonitetna ocena podjetja se ne zmanjšuje, zaradi lastnih finančnih sredstev se veča produktivnost podjetja, podjetje prejme stroškovni račun za najem (vstopni DDV), nima stroškov amortizacije, saj ne gre za osnovno sredstvo, ob sklenitvi pogodbe brez vnaprejšnjega plačila DDV ter najpomembnejša stvar, oprema se lahko takoj uporablja.
Leasingojemalec knjiži predmet leasinga v osnovna sredstva, istočasno se knjiži celotna vrednost predmeta leasinga kot obveznost. Knjiženje v sredstva in obveznosti negativno vpliva na kapitalno strukturo v bilanci podjetja. Odnos med kapitalom in obveznostmi slabi tudi finančno sposobnost podjetja (kreditna sposobnost, slabšanje bonitetne ocene….). Leasingojemalec pri finančnem leasingu knjiži amortizacijo in stroške leasinga, kar negativno vpliva na poslovni izid in na bonitetno oceno, kreditno sposobnost, itn. Pri operativnem leasingu razen mesečnih stroškov leasinga (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov, kar kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, ampak jo ohranja. Po drugi strani pa krepi konkurenčni položaj podjetja na trgu, saj leasingojemalec predmet leasinga uporablja in tako ustvarja dodano vrednost. DDV se pri klasičnem leasingu ne financira vnaprej, temveč se plačuje mesečno ob anuitetah. Vhodni DDV se obračunava na mesečni ravni.
Besedilo vzeto iz spletne strani GRENKE, dostopno na: https://www.grenke.si/produkti/poslovni-najem/krovna-pogodba-poslovnega-najema (29.06.2021).